comunicatii - PNL Alba
Comunicații și Societatea Informațională

 

Efortul pentru depăşirea crizei economice şi reducerea cheltuielilor publice trebuie să se bazeze pe informatizare, inovaţie, comunicaţii şi creşterea ponderii tehnologiei de vârf în structura industrială şi a exporturilor.

Obiectivele Comisiei pentru Comunicații și Societatea Informațională:

– elaborarea de propuneri de modificare a legislaţiei care să asigure reforma instituţională a administraţiei publice centrale şi locale, pe baza tehnologiilor TIC moderne, pentru o guvernare mai eficientă şi interacţiune îmbunătăţită cu cetăţenii, asigurarea interoperabilităţii sistemelor IT guvernamentalea, asigurarea transparenţei achiziţiilor publice în domeniu;

– promovarea de politici care să permită dezvoltarea industriei locale de TIC;

– implementarea Agendei Digitale trasată de Comisia Europeană.

– relaționarea cu organizațiile nonguvernamentale și cultele religioase acreditate ca furnizori de servicii sociale;

– egalitatea de șanse între femei și bărbați;

– monitorizarea activității Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cât și a instituțiilor subordinate acestuia, în concordanță cu prevederile Programului de guvernare;

– fondurile europene incidente domeniului social;

În scopul gestionării unitare a problematicii privind domeniul muncii, familiei și protecției sociale, Comisia asigură asistență de specialitate și avizează proiectele legislative din acest domeniu inițiate de parlamentarii PNL și de Partidul Național Liberal.

Documente