Comuna Mogoș este așezată în sud-estul Munților Apuseni, în bazinul văii cu același nume, acestor locuri. Din anul 2004, primar al comunei este Liviu Mircea Macavei, care a reușit să modernizeze o serie de drumuri comunale și agricole, să achiziționeze utilaje pentru acțiunile administrației publice locale, investind și în rețeaua de apă potabilă sau în infrastructura școlară și culturală.

Chiar dacă activitatea principală a locuitorilor este creșterea animalelor, cu care s-au atras importante fonduri europene, în momentul de față se implementează proiecte pentru crește atractibilitatea turistocă a comunei:

  • crearea centrului de informare turistică în comună și a refugiului turistic din Valea Barnii, finanțate cu fonduri europene;
  • reabilitatea drumurilor comunal DC 152 (sat Bărbești) și DC 225 (localitatea Valea Țupilor). Vor fi executate lucrări de asfaltare și amenajare de rigole și podețe;
  • pietruire a drumului comunal din zona Dealu Butești, care leagă localitățile Bogdănești și Bârzogani.

Drumurile mai sus menționate asigură accesul localităților la DJ 107 I “Transalpina de Apuseni”, drum modernizat printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, a cărui valoarea totală este de peste 44 milioane euro, beneficiar fiind Consiliul Județean Alba, iar parteneri în proiect unitățile administrativ teritoriale traversate. Acesta asigură legătura dintre DN 74 cu DN1 și Autostrada Sebeș-Turda, permitând dezvoltarea socio-economică a Munților Apuseni, facilitând accesul turiștilor în această zonă, urmând a scoate practic din izolare comunele pe care le traversează.

Citiți și: Proiectele administrației liberale la nivelul județului Alba

Totodată, peste 3.800 de imobile au fost deja înscrise în cadastrul general, comuna accesând începând cu anul 2016 fonduri pentru cadastrare.

A mai fost elaborat un proiect (studiu de fezabilitate) în valoare de peste 2,5 mil. euro, care propune lucrări de asfaltate a următoarelor drumuri comunale: DC 124 – Mămăligani, DC 151 – Cristești, DC 154 – Valea Mlacii, DC 155 – Poienile Mogoș (asfaltat prin SAPARD în anul 2005, va fi reasfaltat), DC 165 – Valea Bârluțești, DC 166 – Valea Cocești, acestea închizând rețeaua de drumuri comunale de pe raza comunei.

Se urmărește ca în viitorul apropiat să se realizeze și aducțiunea unei noi surse de apă pentru rețeaua comunală, din locul numit “Negrileasa”, cât și extinderea rețelei de apă potabilă cu încă 2,5 km, spre satul Valea Barnii.

Încă de la primele proiecte implementate, am dorit să asigurăm locuitorilor condiții cât mai bune de trai, chiar dacă specificul zonei montane face viața mai dificilă în aceste locuri. Rezultate se văd la fiecare pas, iar investițiile în infrastructură au făcut posibilă conectarea gospodăriilor din comună la rețeaua județeană de transport. De asemenea, bunăstarea locuitorilor este redată prin mijloacele moderne de transport de care dispun, care au înlocuit utilajele primitive folosite în trecut. Nu ne vom opri însă aici și vom căuta să îmbunătățim în fiecare zi modul de viață al mogoșenilor. – Liviu Mircea Macavei, primarul comunei Mogoș.

Mai multe informații și pe Facebook