Investiții de peste 5 milioane de euro aflate în derulare, în comuna Bistra

Administrația locală din comuna Bistra are pe listă mai multe proiecte pe fonduri europene și guvernamentale.

Printre acestea se numără proiectele: ,,Extindere alimentare cu apă în satele Crețești și Lunca Largă”, un proiect finanțat prin PNDL (Programul Național de Dezvoltare Rurală), în valoare totală de 856.422,74 lei, proiectul ,,Modernizare drum comunal DC 212”, subprogramul Modernizarea satului Românesc, domeniul: reabilitare drumuri publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, în valoare totală de 2.367.402,84 lei și asfaltarea și modernizarea Drumului Comunal DC 97 Bistra – Poiană, o investiție în valoare de 22.407.756,00 lei. Lucrările la cele trei investiții sunt în plină desfășurare.

În satul Lunca Largă din comuna Bistra se introduce o lungime totală de 1710 metri de conductă pentru alimentarea cu apă a gospodăriilor de aici. Pe traseul rețelei de distribuție a apei potabile vor exista 4 cămine de vane, 9 hidranți de incendiu și o supratraversare a râului Arieș. În satul Crețești se introduce 1200 metri de conductă. Pe traseul rețelei de distribuție a conductei au fost prevăzute 5 cămine de vane și 8 hidranți de incendiu.

Cele două sate, Crețești și Lunca Largă din comuna Bistra nu au rețea de alimentare cu apă potabilă. Localnicii își asigură în prezent necesarul de apă din fântâni, puțuri aflate în curți, izvoare sau alte surse. Investiția în rețeaua de alimentare cu apă potabilă din cele două sate se adresează celor aproximativ 300 de localnici care trăiesc aici.

Merg aproape zilnic să văd stadiul lucrărilor dar și modul în care se respectă proiectele. Împreună cu echipa din primărie vom supraveghea lucrările pentru a fi realizate toate standardele din lucrările aflate în derulare, pentru ca bistrenii să beneficieze la final de o rețea modernă de alimentare cu apă, de drumuri de o calitate superioară. Este important să dezvoltăm comuna, să atragem cât mai multe fonduri europene sau guvernamentale prin diferite axe de finanțare. Împreună cu echipa din primărie vom lucra în folosul cetățenilor noștri, afirmă primarul comunei Bistra, Traian Gligor.

Se lucrează intens și la Drumul Comunal DC 212. Din proiect face parte modernizarea unei lungimi de 2,575 km de drum. În proiect sunt prevăzute lucrări de terasament, ziduri de acostament, rigole pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, podețe care să asigure scurgerea apelor de pe versanți, ziduri de sprijin din piatră, parapeți de siguranță pentru participanții la trafic etc. De modernizarea DC 212 beneficiază satele: Trișorești, Nămaș, Gănești, Novăcești, Runxuri, Poi și Gârde.

Cea mai mare și mai amplă investiție din comuna Bistra este DC 97 Bistra-Poiană. Investiţia la DC 97 Bistra – Poiană, presupune lucrări pe o lungime toatală de 10 km de drum. Acest drum este important nu doar pentru cei peste 2000 de localnici pe care îi deservește ci şi pentru accesul elevilor la şcolile din satele Ciuldeşti şi Durăşti, dar şi accesul turiştilor la siturile Natura 2000 din Masivul Muntele Mare, punând astfel în valoare şi valorificând potenţialul turistic al zonei. Lucrările la DC 97 presupun: lucrări de terasament, de lărgire a spaţiului carosabil, rigole ,ziduri de sprijin şi protecţie, podeţe de acces în gospodăriile localnicilor, turnarea covorului asfaltic etc.

Toate investițiile din comuna noastră înseamnă dezvoltare economică, infrastructura este necesară, prioritară oriunde în lume. Bistra trebuie să se ridice la standardele unei comune de nivel european. Mă preocupă nivelul de trai și bunăstarea locuitorilor. Am câştigat proiecte cu finanţare europeană, guvernamentală. Din bugetul propriu alocăm atât cât putem, împreună cu consilierii locali, fonduri pentru alte investiţii sau servicii necesare pentru comuna Bistra, a declarat primarul comunei Bistra, Traian Gligor.

Cu fonduri europene, de la bugetul local sau din bani primiţi de la guvern, au fost implementate şi finalizate multe proiecte, pe diferite domenii, în comuna Bistra, iar altele se află în derulare. Au fost asfaltate străzile care pleacă din Drumul Naţional, a fost construit podul rutier peste râul Arieș la Lunca Largă; s-au reabilitat școli, au fost amenajate spaţii recreative pentru tinerii din comună (sală de sport, teren de fotbal cu gazon sintetic şi nocturnă, părculeţ de joacă pentru copii). De asemenea, au fost alocaţi bani pentru extinderea, refacerea şi modernizarea iluminatului public în comună, a fost înființat Centrul Cultural în cadrul căruia s-a reactivat Corul Mixt. Cunoscutul obicei de Paşti ,,Prăgşorul” a fost înscris în premieră la Festivalul ,,Cultură pentru Cultură”, organizat de Consiliul Judeţean Alba, unde a câştigat locul 1, dar şi la OSIM pentru a fi protejat ca marcă, iar primăria şi consiliul local finanţează o parte din acest obicei. Bistra are şi staţie de epurare dar şi reţea de canalizare. O parte din centrul comunei este amenajat modern, iar pe listă se află modernizarea în totalitate a acestuia.

Sunt doar câteva investiții de pe lista primarului și a administrației publice locale. Proiectele în infrastructură, utilităţi publice, învăţământ, cultură, sport şi protecţie socială sunt în continuare prioritare pentru edilul Traian Gligor, care are o vastă experiență profesională în domeniul administrației publice.

 

Aptitudini

Postat pe

24 aprilie 2019

Introdu Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *