Municipiul Sebeș: 10 milioane de euro pentru investiții în infrastructură

De la preluarea mandatului de primar al Sebeșului de către Dorin Nistor, în vara anului 2016, au fost obținute finanțări nerambursabile în valoare de 67.037.731,70  lei adică aproximativ 14,4 milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 10 milioane de euro, adică peste 45 de milioane de lei, reprezintă viitoare investiții în infrastructură – rețea stradală, spații pietonale, creșe, grădinițe și școli, liceu, spital, canalizări iar 3 milioane de euro se vor regăsi în servicii sociale, educaționale și de dezvoltare a resurselor umane.

Dorin Nistor

Pe lângă acestea, alte proiecte în valoare de aproximativ 4,5 milioane de euro se află în procesul de evaluare, putând beneficia de asemenea de finanțare europeană nerambursabilă în perioada următoare.

Punerea în practică a investițiilor în anii viitori va schimba în bine fața Sebeșului și viața locuitorilor lui.

Proiecte finanțate prin intermediul fondurilor europene nerambursabile
  • Construire clădire la Liceul Tehnologic Sebeș

Proiectul, care se află în etapa de contractare în cadrul Programului Operațional Regional, propune construirea unei clădiri noi și moderne pentru Liceul Tehnologic, cu funcțiuni bine definite, în care procesul educațional să se desfășoare în condiții optime. Prin proiect se propune construirea unei clădiri noi care să cuprindă: 34 de săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, 1 laborator de fizică, 1 laborator de mecanică, 1 laborator de chimie, 1 sală profesorală, 1 sală de festivități, 1 sală de sport, realizarea sistemului de încălzire centralizat, amenajarea curții și a terenului aferent liceului, amenajarea terenului de sport în curtea liceului, branșamentele la rețelele de utilități. De noua clădire vor beneficia cei 777 de actuali elevi urmând ca unitatea școlară să crească până la număr de 900 de elevi.

Primăria Municipiului Sebeș împreună cu conducerea liceului au propus construirea unui corp de clădire nou în care să se deruleze activitatea de învățământ pentru liceu și școala profesională, actuala clădire urmând să preia funcțiunile pentru ateliere școlare și spații de cazare. În felul acesta orele s-ar derula într-un singur schimb și într-un singur loc. De asemenea, noua infrastructură va asigura toate funcțiunile necesare derulării activității școlare la normele și standardele prevăzute în legislația actuală în vigoare.

  •  Creșterea eficienței energetice a clădirii Contagioase din cadrul Spitalului Municipal Sebeș

Contractul de finanțare a fost semnat în luna august 2018, proiectul beneficiind de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional. Se vor realiza lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii secției ”Contagioase”, clădire care din păcate se află într-o stare total necorespunzătoare. Construcția existentă a fost edificată începând cu anul 1910 și nu corespunde cerințelor pentru o unitate sanitară modernă, iar consumurile energetice și costurile aferente sunt foarte mari. Prin investițiile care vor fi puse în practică, clădirea va fi transformată într-una modernă, primitoare și eficientă termic în beneficiul cetățenilor municipiului Sebeș. 

Reabilitare sectia contagioase

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș a fost selectată de către Ministerul Fondurilor Europene pentru finanțare prin Programul Operațional Regional și Programul Operațional Capital Uman. Finanțarea nerambursabilă a acesteia este de aproape 7 milioane de euro. Strategia cuprinde 8 măsuri, propunând atât investiții în infrastructură, cât și în resursele umane. Finanțarea nerambursabilă a acesteia este de aproape 7 milioane de euro. Strategia cuprinde 8 măsuri, propunând atât investiții în infrastructură, cât și în resursele umane.

Strategia a fost elaborată prin intermediul unui proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, care a avut ca obiectiv oferirea sprijinului pregătitor pentru elaborarea documentului, propunând reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile urbane marginalizate, prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală utilizând instrumentul Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității. Prin intermediul proiectului a fost creat un organism comunitar de lucru pentru îmbunătățirea situației zonelor marginalizate prin înființarea unui Grup de Acțiune Locală reprezentativ la nivelul comunității urbane a Municipiului Sebeș și au fost propuse un set de măsuri complete și integrate, grupate într-un sistem de sprijin configurabil care sa crească integrarea socio-economica și să îmbunătățească accesul grupurilor marginalizate la ocupare.

Strada Grădinilor-Sebes

În cadrul Programului Operațional Capital Uman a avut loc, în luna august 2018, Conferința de lansare a proiectului Parteneriat pentru acces egal la educație. Acesta se adresează direct copiilor și elevilor cu risc de eșec școlar sau părăsire timpurie a școlii, iar, prin activitățile propuse, va facilita menținerea în sistemul educațional a elevilor aflați în situații mai dificile în măsură să pună în pericol continuarea școlii. De asemenea, va fi oferit un cadru educațional modern, dotat cu echipamente moderne și cu acces la noile tehnologii care vor permite celor integrați în program finalizarea educației de bază. Cadrele didactice formate vor deveni “persoane resursă”, vor genera un nou mediu educațional și vor contribui la modificarea percepției comunității despre educație și locul școlii în comunitate.

 

Citește și: Realizările primarilor PNL în județul Alba

 

Pe lângă finanțările de care va beneficia pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sebeș, prin Programul Operațional Regional au mai fost obținute finanțări importante, pentru următoarele obiective:

Alte 3 proiecte au fost contractate în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, propunând sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul Municipiului Sebeș, îmbunătățirea managementului calității în Municipiu și crearea unei administrații moderne.

 

Proiecte finanțate prin finanțări naționale

 

Prin intermediul primului proiect contractat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală se reabilitează și extinde Școală Gimnazială din localitatea Răhău. Sunt amenajate sălile de clasă pentru desfășurarea învăţământului din ciclul primar şi gimnazial și sunt create spații  pentru învăţământul preşcolar. De asemenea, se modernizează spațiile necesare desfășurării tuturor activităților din procesul de învățământ în bune condiții, se amenajează grupurile sanitare, se realizează sistemul de încălzire centralizat, se amenajează curtea şi terenul aferent școlii și se realizează o sală de sport.

Un alt proiect, care se implementează în aceeași localitate, presupune realizarea rețelei de canalizare menajeră și a stației de epurare. Întrucât la nivelul satului Răhău nu există sistem de canalizare, deși funcționează un sistem de alimentare cu apă centralizat, care a fost pus în funcțiune în luna octombrie 2016, această investiție, care presupune realizarea rețelei de canalizare cu o lungime de 14.790 m, este foarte importantă pentru comunitate. Totodată, pentru a se evita continuarea construirii de fose septice, în intravilanul localității, este necesară şi oportună realizarea rețelei de canalizare și a stației de epurare. Stația de epurare va corespunde cerințelor actuale din punctul de vedere al tehnologiei de epurare, dar și în ceea ce privește capacitatea instalată în vederea satisfacerii cerințelor de calitate ale apei epurate impuse de Compania Națională Apele Române S.A.

Plantare tei Municipiul Sebeș

Al treilea proiect propune transformarea unei clădiri, centrală termică și depozit de cărbune, în Creșă și Grădiniță pe Valea Frumoasei, Sebeș. Investiția presupune construirea unei noi clădiri cu suprafața de 969 mp care va avea destinația de creșă și grădiniță. Această unitate școlară va putea primi și educa până la 85 de copii, 25 antepreșcolară și 60 preșcolari. Unitatea nou înființată va fi dotată cu aparatură, mobilier, dotări pentru locuri de joacă și dotări aferente PSI.

 

 Proiecte aflate în evaluare

 

Prin proiectul ”Îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Sebeș” se propune reabilitarea și modernizarea a două clădiri aparținând Colegiului ”Lucian Blaga” și Liceului Sportiv ”Florin Fleșeriu”, transformarea unui imobil fostă centrală termică situat pe Aleea Parc în creșă, extinderea grădiniței cu program prelungit Petrești, construirea unei săli de sport la școala din Petrești și modernizarea străzilor Unirii şi Grădinilor.

Un alt proiecte propune modernizarea sistemului de iluminat public în Cartierul Valea Frumoasei, pe străzile Mihail Kogălniceanu, Mircea cel Mare, Sava Henția și extinderea sistemului de iluminat public pe Str. Fântânele, urmând a fi modernizați peste 7,46 km din rețeaua de iluminat public.

Se acordă o importanță mare și seniorilor din localitate, propunându-se dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice din Municipiul Sebeș aflate în situații de dependență și/ sau în risc de excluziune socială. de pe urma proiectului urmând a beneficia 122 de persoane vârstnice din Municipiul Sebeș, precum și 18 angajați ai Direcției de Asistență Socială.

Aptitudini

, , , , ,

Postat pe

18 februarie 2019