Orașul Zlatna: proiectul “Zlatna europeană” devine realitate cu fiecare proiect finalizat

Vechiul oraș Ampelum retrăiește măreția de altădată, Zlatna reușind să fie unul dintre orașele campioane la nivel național la atragerea fondurilor nerambursabile, europene și naționale.

Silviu Ponoran

Proiectul “Zlatna europeană” lansat de primarul Silviu Ponoran, părea la început doar un vis frumos. Acum însă devine realitate cu fiecare proiect finalizat.

Silviu Ponoran: Prin proiecte îndrăznețe am reușit, inclusiv în vremuri de criză, să facem din Primăria Zlatna cel mai mare investitor în orașul nostru. Proiectele mari de modernizare au schimbat spectaculos orașul și au dat încredere zlătnenilor în viitorul lor, aici, acasă în Zlatna.

I. Pe componenta de infrastructură, prin finanțare de la Ministerul Mediului se dezvoltă proiecte pe 7 obiective, în valoare totală de 194.453.701:
 • Extinderea rețelei de apă potabilă pe teritoriul administrativ al orașului Zlatna – extinderea rețelei de distribuție a apei in Zlatna și satele aparținătoare, construirea unei noi reţele de aducțiune a apei din Feneșasa, 2.000 metri de țeava din fontă ductilă și distribuție 75.000 metri de țevi introduse din anul 2008. Proiectul a fost finalizat în anul 2018.
 • Reabilitare și extindere rețea de canalizare – extinderea rețelei de canalizare în Zlatna și satele aparținătoare și construirea unei stații de epurare. În anul 2018 s-au executat 1663 metri din cei 60.000 realizați în cadrul proiectului început în anul 2008 și s-au pus în funcțiune 4 stații de pompare din cele 37 aferente proiectului. Proiectul a fost finalizat în acest an.
 • Reabilitarea sistemului de salubrizare și construire stație de sortare deșeuri – închidere depozit deșeuri neconforme, orașul beneficiind încă din anul 2010 de o stație de sortare a deșeurilor.
 • Amenajarea râului Ampoi și a afluenților săi – s-au executat, din anul 2008 și până în prezent, 25,46 km de amenajări de albii pe râul Ampoi și afluenți și s-au executat un număr de 49 de poduri și 50 de accese riverani. În anul 2018 s-au executat efectiv un număr de 15 poduri și 3 km de amenajări de albii.
 • Ecologizare și înlăturarea efectelor poluării – proiectul a început în anul 2008 și s-a finalizat în acest an, în acest an executându-se lucrări de dezafectare-demolare-împrejmuire și refacere ecologică pe o suprafață de 2,7 ha.
 • Reabilitarea ecosistemului în zonele grav afectate de poluare – – în anul 2018 s-au executat lucrări de amenajare ravene pe o lungime totală de 720 m.
 • Reabilitarea fostei albii a râului Ampoi

Prin intermediul finanțărilor disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, s-au obținut finanțări pentru următoarele proiecte:

 • Modernizare străzi în orașul Zlatna – etapa 1 – strada Doinei (Valea lui Lal), străzile modernizate cu pavaj în satul Pătrunjei și aripa stângă a satului Valea Mică. Proiectul a fost finalizat în luna septembrie 2018.
 • Modernizări străzi în satele Feneș și Galați, proiectul fiind început în luna septembrie 2018.

De asemenea, se află în stadiul de analiză proiectul privind reabilitarea străzii Valea Morilor.

Prin fonduri europene nerambursabile – Programul Național de Dezvoltare Rurală, vor fi amenajate căile de acces (străzi și trotuare) în Pârâul Gruiului și Podul lui Paul.

Cu ajutorul fondurilor provenite de la bugetul local, au fost finanțate următoarele investiții:

 • Reabilitare drum sat Dumbrava – 107.000 lei
 • Amenajare parcare Gheorghe Doja – 189.000 lei
 • Reabilitare termică școală primară Pirita – 105.000 lei

 

II. Pe plan cultural, în anul 2018 au fost organizate 2 evenimente importante:
 • Festivalul International de Film Etnografic, ediția a VI-a, în luna august, desfășurat pe perioada a trei zile – 850 filme înscrise din 86 țări, câștigătorul marelui premiu fiind din Republica Moldova. Au participat aproximativ 1.500 de persoane, îmbrăcate în costume populare. Au mai fost concerte de muzică populară și muzică ușoară și lansări de carte.
 • Festivalul National de Romanțe – 26-27 octombrie 2018, având un juriu prezidat de Jolt Kerestely. Au participat un număr de 200 de persoane, activitate culturală desfășurându-se a la sala Ampelum din Zlatna.

Festival etnografic

III. Pe partea socială, au fost depuse 2 proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman:
 • Dezvoltare integrată în orașul Zlatna – se află la faza de contractare DALI pentru reabilitare termica locuință
 • Şcoala prietenoasă – proiectul este în implementare
IV. Pe componenta administrativă, stadiul implementării proiectelor este următorul:
 1. Proiecte finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală:
 • Reabilitare și modernizare liceu Corneliu Medrea – lucrările au fost demarate
 • Modernizare și extindere școala primara Valea Mică – finalizat în acest an.

 

2. Proiecte finanțate prin Compania Națională de Investiţii:

 • Reabilitare Casa de cultura Horia Popescu – proiect contractat, în faza de derulare a procedurii de achiziție lucrări
 • Modernizare și extindere așezământ cultural Valea Mică – în evaluare la compania finanțatoare
 • Extindere sală de sport la liceul Corneliu Medrea – în evaluare la compania finanțatoare
 • Amenajare Punct SMURD – realizat în colaborare cu ISU Alba – în evaluare la compania finanțatoare.

 

3. Au fost depuse 4 proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020:

 • Reabilitare și modernizare Spital Orășenesc Zlatna – proiecte aflat în faza de contractare
 • Amenajare clădire centru social pentru persoane vârstnice – proiecte aflat în faza de contractare
 • Creşterea calității vieţii în orașul Zlatna – construire centru cultural multifuncțional – aflat în faza de evaluare
 • Reabilitare și modernizare școala gimnazială Avram Iancu – aflat în faza de evaluare

4. Prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală, va fi amenajată piață agroalimentară, proiectul fiind la faza de achiziție, lucrările efective urmând a începe după finalizarea licitației și desemnarea câștigătorului.

De asemenea, în momentul de față se lucrează pentru identificarea unor posibile surse de finanțare și dezvoltarea următoarelor proiecte:
 • Reabilitare cămin cultural sat Galați – DALI contractat
 • Înființare grădinița cu program prelungit
 • Parc didactic destinat activităților practice
 • Construire Cămin cultural în satul Pătrângeni
 • Proiect digitizare și întocmire de ortofotoplanuri intravilan și extravilan
 • Proiect instalare sistem complet de supraveghere și siguranță în oraș

Aptitudini

, , ,

Postat pe

28 noiembrie 2018