După ce anterior a ocupat funcția de viceprimar al comunei Cut, la alegerile locale din anul 2016 domnul Sorin Bâscă a devenit conducătorul acestei unități administrativ teritoriale.

Bazându-se pe experiența acumulată în administrație, a început implementarea unor proiecte importante pentru comunitate, beneficiind de fondurile europene și naționale existente. Astfel, mandatul 2016-2020 a fost unul plin de realizări pentru comuna de pe valea Secaşului:

  • A fost finalizată reţeaua principală de canalizare – 8,72 km, la care s-au racordat 470 proprietari de imobile.
  • A fost finalizat procesul de racordare a cetăţenilor la reţeaua de apă potabilă.
  • Sediul Primăriei a fost extins şi reabilitat.
  • A fost construită o capelă mortuară în apropierea Bisericii din localitate.
  • A fost construit un teren sintetic pentru activitățile sportive, folosit atât pentru activitățile din cadrul școlii, cât și pentru alte activități sportive și recreative.
  • Pentru siguranţa comunei, au fost instalate 12 camere de supraveghere.
  • Au fost finalizate lucrările la amenajamentul pastoral – păşune şi fâneţe.
  • Au fost intabulate şi reparate spaţiile comerciale câştigate în instanţă de către UAT. De asemenea, au fost intabulate Şcoala Generală cu clasele I – VIII „Septimiu Albini” şi toate străzile din comună.
  • Comuna a fost inclusă în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, prin care au fost intabulate terenurile din extravilanul localităţii. Astfel, au putut fi întocmite procesele verbale de punere în posesie a proprietăţilor, în vederea eliberării titlurilor de proprietate.

Un alt proiect de o importanţă majoră pentru comunitate este în execuţie, prin care se modernizează infrastructura rutieră din comună. Sunt asfaltate străzile secundare, se execută rigole, şanţuri şi se creează accesul la locuinţele private prin intermediul podeţelor.

În 2016 am promis că mă voi îngriji de dezvoltarea comunei, iar prin finanțările atrase până în acest moment consider că am îndeplinit obiectivele propuse. Nu ne vom opri însă aici şi pregăti în continuare proiecte, cu scopul de a oferi cele mai bune condiții de trai pentru locuitorii comunei Cut. – Sorin Gheorghe Bâscă