PROIECTE 2020-2024

  • Construirea și dotarea unui dispensar uman în localitatea Valea Lungă, având ca beneficiari și locuitorii satelor Lunca, Glogoveț, Lodroman și Făget;
  • Extinderea conductei de gaz pe străzile Victoriei (spre Tăuni), Libertății și Mihai Eminescu (spre Blaj);
  • Realizare rețea canalizare în satul Lunca;
  • Reamenajarea străzii Victoriei care traversează întreaga localitate prin construire de trotuare, podețe și rigole;
  • Reabilitarea și dotarea căminelor culturale din Lunca, Lodroman și Tăuni;
  • Realizarea unui pod peste Valea Lodroman în satul Lunca, în zona școlii și a grădiniței;
  • Parc de joacă în localitatea Valea Lungă;
  • Realizarea unui teren sintetic în localitatea Valea Lungă pentru activități sportive (fotbal, handbal, tenis);
  • Realizarea de rigole pentru scurgerea apelor fluviale în toate satele aparținătoare comunei Valea Lungă;
  • Achiziționarea de utilaje pentru întreținerea comunei pe tot timpul anului.

 

REALIZĂRI 2016-2020

Aflat la al patrulea mandat, primarul Vasile Puşcă continuă procesul de modernizare al comunei Valea Lungă, iar proiectelor realizate în anii precedenţi, dintre care pot fi amintite introducerea apei potabile, realizarea sistemului de iluminat public prin leduri, construcţia unui nou sediu al primăriei, etc, li se adaugă altele noi în infrastructura rutieră, educaţională şi pe partea de utilităţi.

Astfel, mandatul 2016-2020 a venit cu o mulţime de realizări, dintre care pot fi amintite lucrările la reţeaua de canalizare menajeră şi staţia de epurare în localitatea Valea Lungă, care se apropie de finalizare, sau modernizarea şi dotarea a două corpuri aleŞcolii Generale cu clasele I-VIII Ion Bianu.  Totodată, a fost construită o grădiniţă cu program normal în comună.

Pe partea de infrastructură rutieră, au fost modernizate o parte a străzilor din satele Lunca, Glogoveţ şi Tăuni, cartierul Satul Nou şi strada Vânătorilor din Valea Lungă. Complementar, prin fonduri europene, se modernizează restul străzilor din Valea Lungă, Lodroman şi Lunca şi se construieşte un zid de sprijin pe Strada Mihai Eminescu. Proiectul este realizat în proporţie de peste 90% , iar la finalizarea lui, toate străzile din comună vor fi asfaltate.

 

Citiți și: Proiectele administrației liberale la nivelul județului Alba

 

Alte două proiecte importante au vizat construcţia Căminului Cultural din Valea Lungă (finalizat) şi a unei capele mortuare (în execuţie).

Totodată, a fost depusă spre finanţare o aplicaţie în cadrul apelului extraordinar de proiecte al Iniţiativei Central Europene pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei COVID-19, prin care se intenţionează achiziţionarea unor echipamente IT pentru şcolile din comună.

Ca proiecte de viitor, pot fi amintite construirea unui dispensar nou şi a unui teren sintetic de sport, cât şi amenajarea străzii Victoria din centrul de comună (trotuare, rigole, spaţii verzi).

În primul mandat am considerat că sunt precum un copil în clasa întâi, crescând treptat prin voinţa de a face administraţie pentru cetăţenii comunei Valea Lungă, iar prin modul în care am gestionat administraţia locală, prin felul în care arată astăzi satele noastre, consider că am reuşit să îmi fac datoria faţă de cetăţeni şi faţă de comună. – Vasile Puşcă

Mai multe informații și pe Facebook