PROIECTE 2020-2024

 • Construire rețea de canalizare și preluare a apelor uzate din Comuna Cenade;
 • Construirea de trotuare, rigole și podețe pe toate străzile din comuna;
 • Construire sală de sport;
 • Reabilitare gradiniță;
 • Modernizare centrul comunei;
 • Electrificare sat Gorgan
 • Atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea localității;
 • Reabilitare drumuri comunale;

 

REALIZĂRI 2016-2020

Din anul 2004, comuna este condusă de primarul Ilie Neamţu, care a reuşit accesarea unor proiecte importante pentru dezvoltare, în dorinţa de a acorda locuitorilor cele mai prielnice condiţii de trai.

Comuna Cenade, aflată în Podişul Secaşelor, la graniţa cu judeţul Sibiu, este cunoscută, în principal, pentru prezenţa unui masiv de sare gemă şi a unor izvoare sărate.

Mandatul 2016-2020 a adus o serie de investiții noi, fondurile europene şi naţionale fiind completate de cele locale:

 • S-a achiziționat o autospecială de stingere a incendiilor modernă, dotată cu tot ceea ce este necesar în cazul unui incendiu, aceasta intrând în dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cenade. Achiziția acesteia a fost posibilă posibilă cu ajutorul Operațiunii Sabre din Marea Britanie;
 • A fost modernizat sistemul de iluminat public din comună, corpurile de iluminat fiind înlocuite în totalitate cu unele de ultimă generație pe LED, astfel consumul reducându-se semnificativ.
 • A fost amenajată baza sportivă – s-a construit un teren sintetic de fotbal, proiect finantat din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu;
 • A fost implementat proiectul de modernizare a străzilor interioare, care a vizat asflatarea a peste 5 km de străzi interioare, construirea a 211 accese la proprietăți, construirea a peste 3.500 metri de rigolă și a peste 2.800 metri de trotuar;
 • Pietruire drum comunal Cenade – Capu Dealului, cu o lungime de 000 ml și a drumului comunal Cenade – Gorgan, cu o lungime de 1.050 ml;
 • Reabilitarea Școlii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” Cenade – înlocuirea totală a șarpantei clădirii, izolarea termică a acesteia, înlocuirea parchetului, zugravirea claselor și construirea unei terase în spatele clădirii;
 • Împrejmuirea și amenajarea curții grădiniței, fiind construit un nou gard. Totodată, au fost amenajate și create noi locuri de joacă pentru copii;
 • Reparații interioare la Căminul Cultural, obiectiv care a vizat demontarea scenei pentru a crea un spațiu mai mare, înlocuirea pardoselii, montarea de tavan fals, înlocuirea corpurilor de iluminat cu candelabre, zugravirea interioară a întregii clădiri și montarea a 6 sisteme de aer conditionat. Tot la Caminul Cultural s-a comandat veselă suplimentară și s-au achiziționat 30 de mese rotunde;
 • Instalarea unui sistem de supraveghere video pe strazile din comună;
 • Construire capelă mortuară;
 • Lucrări de pietruire a drumului din cimitir;
 • Obținerea de fonduri de la bugetul de stat pentru întabularea gratuită a terenurilor din extravilan, prin programul de servicii cadastrale de inregistrare sistematică;
 • Eficientizare energetică clădire Primărie, proiect finanțat din fonduri nerambusabile de la Uniunea Europeană prin GAL Țara Secașelor Alba–Sibiu. Au fost montate 20 de panouri solare cu o putere de 5,4kw pe clădirea Primăriei, astfel reducând cu 50% consumul de energie electrică a instituției;
 • S-au achiziționat două utilaje de întretinere a străzilor și acostamentelor din comună: un tocător cu braț hidraulic și o măturatoare stradală cu instalație de spălat;
 • Au fost efectuate lucrări de nivelare și pietruire a drumului comunal Cenade – Broșteni (Buna);
 • La nivel de comună, începând cu luna octombrie 2017, centrul de zi din cadrul Asociației Caritas Metropolitan Greco-Catolic Blaj desfășoară proiectul “Școală după școală Cenade”, finanțat de fundația Vodafone și Fundația Principesa Margareta a României. Scopul proiectului este de prevenire, reducere a fenomenului de abandon și absenteism școlar, cât și de îmbunătățire a situației școlare a copiilor care provin din familii defavorizate de la nivelul comunal.

Citiți și: Proiectele administrației liberale la nivelul județului Alba

Totodată, primarul Ilie Neamțu s-a implicat în renovarea/ reabilitarea lăcașelor de cult din comună, fiind înlocuit acoperișul bisericii ortodoxe, urmând ca în acest an să se înlocuiască și cel de la biserica greco-catolică. Mai mult, la inceputul acestui an s-au montat automatizări la clopotele ambelor biserici.

În curs de implementare sunt următoarele proiecte:

 • Amenajare exterioară capelă – vizează crearea unei platforme dalate în fata capelei și o amenajare peisageră.
 • Amenajare străzi principale, prin care se vor amenaja rigole, trotuare, accese la proprietati și spatii verzi.

În momentul în care am fost ales pentru prima dată primar, mi-am propus să realizez lucruri de care cenăzenii vor fi mândri. De atunci şi până acum, am reuşit să facem lucruri frumoase şi necesare în comună, iar oamenii apreciază acest fapt, însă nu ne vom opri aici şi vom continua să accesăm fonduri pentru dezvoltarea comunei, pentru a o transforma într-o comună cu adevărat europeană. – Ilie Neamţu

Mai multe informații și pe Facebook