Infrastructură rutieră

 

Anul 2018. Întreg raportul de activitate poate fi consultat AICI.

 

1.Modernizare Drum Județean DJ103E: DN1 – Gârbova De Jos – Gârbovița – Gârbova De Sus, (cerere depusă). Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, prin asigurarea legăturii localităților Gârbova de Jos, Gârbovița și Gârbova de Sus cu rețeaua TEN-T și îmbunătățirea calității vieții populației din localitățile vizate de proiect și din cele limitrofe. Se vor moderniza 7675 m din traseul de drum județean DJ103E și se vor amenaja 2 stații de transport public, asigurându-se astfel creșterea siguranței circulației. Valoarea totală a proiectului este de 7,074,440.03 lei din care contribuția proprie a Consiliului Județean Alba este de 139,232.25 lei. Cererea de finanțare a fost depusă în data de 21.09.2018.

2.Consolidare corp Drum Județean DJ107k: Galda de Jos – Mesentea – Benic – Întregalde, jud. Alba, km 17+700-23+700 (cerere depusă). Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de accesibilitate în zona turistică a munților Trăscău și îmbunătățirea calității vieții populației din localitățile vizate de proiect și din cele limitrofe. Proiectul presupune modernizarea unei porțiuni de 6 km din drumul județean DJ107K. Valoarea totală a proiectului este de 8,309,360,18 lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean Alba este de 166,072.20 lei. După etapa de verificare a proiectului, a avut loc în octombrie 2018, vizita la fața locului de către reprezentanții OI POR ADR Centru pentru verificarea obiectivului de investiție descris în cererea de finanțare și anexele sale și cu locația proiectului declarate în cererea de finanțare.

3.În anul 2018, bugetul total alocat programelor de lucrări de drumuri și poduri a fost de 40.359.530 lei, din care 11.410.990 lei au provenit din bugetul propriu al Consiliului Județean Alba și 28.948.540 lei au provenit din excedentul bugetului local.

Pe categorii de lucrări și servicii, au fost executate următoarele:

A.Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor județene pe perioada de vară, în valoare totală de 1.271.680 lei, din care s-au realizat:

 • întreținere drumuri asfaltate, plombe cu frezare și așternere manuală – 15.663 mp. de plombe cu mixtură asfaltică;
 • întreținere rosturi și colmatare fisuri – 1.508 m.l. de rosturi;
 • întreținere curentă de drumuri pietruite prin scarificare și reprofilare – lucrări de reprofilare cu aport de material pietros pe o lungime de 5.777 m.p. de drum;
 • tratarea burdușirilor – au fost executate lucrări de remediere a defecțiunilor în suprafață totală de 7.215 mp.;
 • aducerea la profil a acostamentelor – au fost executați 234 mp. de acostamente;
 • au fost executate lucrări de curățire a șanțurilor și rigolelor și de întreținere a acostamentelor pe o lungime totală de 5,7 km.;

B.Servicii de întreținere curentă pe perioada de iarnă – pe toată rețeaua de drumuri județene, pentru asigurarea circulației pe perioada de iarnă și combaterea zăpezii și lunecușului, au fost efectuate servicii de deszăpezire în iarna 2017-2018 în valoare totală de 3.842.680 lei;

C.Lucrări de întreținere periodică – în valoare totală de 315.420 lei – în principal fiind executate lucrări de refacere a suprafeței de rulare și sporirea capacității portante, astfel:

 • covoare asfaltice cu mixtură Ba 16, cu o grosime de 4 cm, și BA 25 pe o lungime de 11,53 km;
 • repararea podului de lemn de pe DJ 107Z Ciumbrud;
 • efectuarea a 150 m.c de anrocamente pentru protecția taluzurilor pe DJ 742 Gura Roșiei – Roșia Montană;

4.Lucrări de reparații capitale și investiții:

Au fost obținute avizele și acordurile necesare în vederea eliberării autorizațiilor de construire pentru următoarele investiții:

 • „Modernizare drum județean DJ 107G: DJ 107D (Ocna Mureș) – Noșlac – Căptălan – Copand – Stâna de Mureș – Găbud – Limită județ Mureș”;
 • „Modernizare drum județean DJ 107A: Alba Iulia – Părău lui Mihai – Vurpăr – Cîmpu Goblii – Dealu Ferului – Mereteu – Blandiana – Sărăcsău – limită județ Hunedoara”;
 • „Consolidare corp drum județean DJ 107K: Galda de Jos (DJ107H) – Mesentea – Benic – Întregalde, Județul Alba, km. 17+700 – km. 23+700”;
 • „Modernizare drum județean DJ 704K: Vinerea (DJ704) – Săliștea(DJ 705E)”, Județul Alba;
 • „Modernizare drum județean DJ 103E: DN 1 – Gârbova de jos – Gârbovița – Gârbova de Sus”;
 • „Modernizare drum județean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ 107E) – Păgida – Gîmbaș – Aiud (DN1)”;
 • „Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos,”.

Au fost demarate lucrările de execuție la următoarele obiective de investiții:

 • Modernizare drum județean DJ 107A: Alba Iulia – Parau lui Mihai – Vurpăr – Câmpu Goblii – Dealu Ferului – Mereteu – Blandiana – Sărăcsău -lim. Jud.Hunedoara;
 • Modernizare drum județean DJ107G:DJ107D (Ocna Mureș) – Noșlac – Căptălan – Stîna de Mureș – Găbud – limită Jud.Mureș;
 • Modernizare drum județean DJ107Z:Ciumbrud(DJ 107E) – Păgida – Gâmbaș – Aiud (DN1);
 • Consolidare pod pe DJ705B peste râul Mureş, km.3+949, localitatea Vinţu de Jos, jud. Alba;
 • Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos – Mesentea – Benic – Întregalde, jud. Alba km km.17+7000-km.23+700;
 • Modernizare drum județean DJ 704K: Vinerea (DJ704) -Săliştea DJ705E;
 • Modernizare DJ103E: DN1 – Gârbova de Jos – Gârboviţa – Gârbova de Sus.
Anul 2019 Întreg raportul de activitate poate fi consultat AICI.

 

1.Proiectul „Modernizare DJ 107I”. Este finanțat prin POR 2014-2020 și implementat în parteneriat cu Municipiul Aiud și comunele Bucium, Mogoș, Ponor și Râmeț. În cursul anului 2019 au fost realizate activități specifice referitoare la implementarea proiectului, în concordanță cu prevederile contractului de finanțare, ale legislației europene și naționale, aplicabile. Execuția lucrărilor de modernizare a DJ107I a fost demarată în cursul lunii septembrie 2019, iar conform prevederilor contractuale, până în anul 2023, se vor moderniza 78,420 km de drum județean de la intersecția cu DN1, din municipiul Aiud până la intersecția cu DN74 la intrare în orașul Abrud.

2.Proiectul „Modernizare DJ103E”. Execuția lucrărilor de modernizare a DJ103E a fost demarată în cursul lunii octombrie 2018, iar conform prevederilor contractuale, până la sfârșitul anului 2021, se vor moderniza 7.675 ml, de drum județean, de la intersecția cu DN1, pe traseul Gârbova de Jos-Gârbovița, Gârbova de Sus și se vor amenaja 2 stații de transport public. Stadiul fizic al lucrărilor executate, la finele anului 2019, înregistrează în jur de 40%, grad de realizare din totalul activități de execuție a lucrărilor.

3.Proiectul „Consolidare corp drum DJ107K”. Execuția lucrărilor de modernizare a DJ107K a fost demarată în cursul lunii octombrie 2018, iar conform prevederilor contractuale, până la sfârșitul anului 2021, se va moderniza o porțiune de 6 km din drumul județean DJ107K , care va deservi un număr de 583 locuitori din zona traversată, respectiv va asigura accesibilitatea la infrastructura TEN-T. Stadiul fizic al lucrărilor executate, la finele anului 2019, înregistrează aproximativ 20%, grad de realizare din totalul activități de execuție a lucrărilor.

4.În anul 2019 au fost executate următoarele lucrări și servicii pentru buna întreținere a drumurilor județene:

A.Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor județene pe perioada de vară – în valoare totală de 2.963,31 mii lei – categorie unde au fost realizate următoarele:

 • întreținere drumuri asfaltate, plombe cu frezare și așternere manuală – au fost executați 20.490 mp de plombe cu mixtură asfaltică;
 • întreținere curentă drumuri pietruite prin scarificare și reprofilare – au fost executate lucrări de reprofilare cu aport de material pietros pe o suprafață de 121.500 m.p. de drum;
 • tratarea burdușirilor – au fost executați 9.000 m.p. de remediere a defecțiunilor rezultate în urma alunecărilor de teren, strat de fundație inexistent, etc.;
 • aducerea la profil a acostamentelor – au fost executați 21 km de acostamente;
 • au fost executate lucrări de curățirea șanțurilor și rigolelor, întreținere a acostamentelor, pe o lungime totală de 34,2 km

B.Servicii de întreținere curentă pe perioada de iarnă – pe toată rețeaua de drumuri județene, pentru asigurarea circulației pe perioada de iarnă și combaterea zăpezii și lunecușului – au fost efectuate servicii de deszăpezire în iarnă 2018-2019 în valoare totală de 4.914,51 mii lei ;

C.Lucrări de întreținere periodică – în valoare totală de 3.096,58 mii lei, în principal fiind executate lucrări de refacere a suprafeței de rulare și sporirea capacității portante. În acest sens, au fost executate covoare asfaltice pe o lungime de 10,93 km, s-au aplicat 35 km de marcaje rutiere longitudinale și 291 mp de marcaje transversale, sau executat 1.050 mc de anrocamente pentru protecția taluzurilor, s-au montat 7 podețe tubulare pentru scurgerea apelor și s-au executat lucrări de întreținere a drumurilor pietruite în lungime de 5,77 km.

5.Lucrări de reparații capitale și investiții

Au fost alocate sume importante pentru reabilitarea, modernizarea și consolidarea rețelei de drumuri și poduri, fiind întocmite mai multe documentații tehnico-economice necesare în vederea realizării lucrărilor de reparații capitale.

Astfel, s-au obținut avizele și acordurile necesare în vederea emiterii autorizațiilor de construire pentru mai multe obiective de investiții:

 • Modernizare drum județean DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107 E) – Gara Podu Mureș (DN 14 B), faza DALI; – Pod pe DJ141C peste Valea Cenade, km. 2+600, jud. Alba, faza SF;
 • Reabilitare și consolidare drum județean DJ 107: Alba Iulia (DN 1) – limita jud. Mureș, tronson km.2+112- km.4+587; – Consolidare pod pe DJ106E peste râul Sebeș, km.52+150, loc. Dobra, faza DALI. Au continuat lucrările, au fost finalizate și recepționate următoarele obiective de investiții:
 • Modernizare drum județean DJ 107A: Alba Iulia – lim.Jud.Hunedoara, L=4,100 km
 • Modernizare drum județean DJ107G: DJ107D (Ocna Mureș) – lim. Jud.Mș, L=3,439 km;
 • Modernizare drum județean DJ107Z: Ciumbrud (DJ 107E) – Aiud (DN1), L=1,925 km. În urma finalizării procedurilor de achiziție, au demarat lucrările la următoarele obiective de investiții:
 • „Modernizare drum județean DJ 704K: Vinerea (DJ704) – Săliștea(DJ 705E)”;
 • Consolidare Pod pe DJ705B peste Râul Mureș, km 3+949, localitatea Vințu de Jos. În ceea ce privește lucrările de siguranță rutieră, în anul 2019, s-au montat 150 ml de parapete metalice pe drumul județean DJ 107: Blaj – Sâncel și DJ 107V – Sânmiclăuș.

Prin Compartimentul Administrare drumuri județene, structură nou înființată în anul 2019 în cadrul CJ Alba, s-au aplicat 90 km de marcaje rutiere și au fost executate lucrări de estetică rutieră, cu utilajele proprii din dotare, în cuantum de 341.000 mp.

Investiții

 

Anul 2018. Întreg raportul de activitate poate fi consultat AICI.

 

1.Extindere și Dotare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență (cerere depusă). Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității şi eficienței îngrijirii spitalicești de urgență asigurate în cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Se dorește extinderea infrastructurii Unităţii de Primiri Urgențe cu o suprafață de 855,90 mp, în termen de 36 luni de la semnarea contractului de Zinanțare, precum și dotarea structurii UPU cu 371 echipamente, utilaje şi dotări medicale. Valoarea totală a proiectului este de 7,531,213.90 lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean Alba este de 136,739.82 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Proiectul a fost depus la data de 18.04.2018 și a parcurs etapa de evaluare a conformității administrative și a eligibilității, în luna decembrie 2018 Ziind demarată etapa de pre-contractare.

2.Extindere, Modernizare și Dotare în Vederea Recolării Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență (cerere depusă). Obiectivul general al investiției vizează creșterea gradului de accesul la serviciile preventive și de îngrijire medicală primară, prin relocarea Ambulatoriului din Alba Iulia, Str. Mușețelului, nr. 2 în spațiile extinse, modernizate şi dotate din clădirea spitalului şi policlinicii din Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr. 23. Se vor îmbunătăţi condițiile de preluare şi tratament a pacienților, se vor reduce timpii de așteptare prin creșterea capacității de primire şi prin eZicientizarea circuitelor funcționale; se va dota ambulatoriul integrat al SJU Alba Iulia cu 569 echipamente medicale. Valoarea totală a proiectului este de 10,700,750.00 lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean Alba este de 214,015.00 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Proiectul a fost depus la data de 31.07.2018 și are o durată a implementării de 44 luni de la data semnării contractului de finanțare.

3.Reabilitarea energetică Spital Pneumoftiziologie Aiud. În cursul anului 2018, în cadrul acestui proiect, au fost executate atribuții speciZice, pentru Comitetul de Coordonare și Monitorizare:

 • verificarea activității echipei de management în sensul încadrării în calendarul activităților, bugetul proiectului,
 • Avizarea documentelor depuse către OI POR ADR Centru în cadrul activităților de implementare,
 • Avizarea propunerilor echipei de management cu privire la actualizarea elementelor contractului.

4.Refuncționalizarea clădirii Centrului Militar pentru sediul Consiliului Județean Alba, cu extindere – a continuat și în anul 2018. La începutul lunii ianuarie 2018, în prezența beneZiciarului, constructorului, proiectantului și dirigintelui de șantier, a fost predat amplasamentul lucrării, Ziind emis ordinul de începere a lucrărilor. Lucrările efective au demarat cu desfaceri, decapări şi demolări de zidărie de cărămidă, tencuieli pereţi şi tavane, pardoseli, executate în proporție de 80%.

5.Muzeul Național al Unirii. Sunt necesare lucrări de reabilitare și refuncționalizare, atât la sediul muzeului cât și la Sala Unirii, clădire-monument ce face parte, de asemenea, din patrimoniul muzeului. Astfel, în anul 2018 a fost atribuit contractul de dirigenție de șantier, lucrările efective la obiectiv începând la data de 31 ianuarie 2018. Pe parcursul execuției au apărut modiZicări la proiectul tehnic ce au impus achiziționarea unor lucrări suplimentare care au devenit absolut necesare pentru Zinalizarea contractului. Totodată, durata inițială de Zinalizare a lucrărilor a fost extinsă până la data de 30 aprilie 2019.

6.Reabilitarea Monumentului istoric „Ansamblul Câmpia Libertății Blaj” este o un alt obiectiv important la care s-a lucrat în anul centenarului, monumentul Ziind redeschis pentru publicul larg la data de 13 mai 2018, printr-un eveniment complex, pregătit de Consiliul Județean Alba și Primăria municipiului Blaj. Manifestările au cuprins atât redeschiderea Câmpiei Libertăţii de la Blaj, care a trecut în ultimii ani printr-un amplu proces de restaurare urbanistică, moment ce a marcat împlinirea a 170 de ani de la Marea Adunare Națională de la Blaj şi 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, dar şi Gala „Cultură pentru Cultură” în Anul Centenar, încununarea unui proiect cultural unic în Europa.

7.Anul 2018 a fost deosebit de important și pentru Baza de tratament și agrement de la Ocna Mureș. Astfel, în data de 04.09.2018 a început execuția lucrărilor la obiectivul de investiție, ce va Zi realizat prin asocierea dintre orașul Ocna Mureș și Consiliul Județean Alba. Până la sfârșitul anului 2018 s-au executat lucrări în valoare de 1.065.519,53 lei cu TVA, reprezentând un procent de 4% din lucrări.

 

Anul 2019 Întreg raportul de activitate poate fi consultat AICI.

 

1.Proiectul „Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”. Este finanțat prin POR 2014-2020 și implementat de Consiliul Județean Alba. Are o valoare totală de 7.531.213,90 lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean Alba este de 136.739,82 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Contractul de finanțare cu nr.4166 a fost încheiat în data de 8 mai 2019, și prevede ca perioadă de implementare a proiectului, perioada 01.10.2017- 28.02.2022. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență asigurate în cadrul Unității de Primiri Urgențe. Prin implementarea proiectului, se dorește extinderea infrastructurii cu o suprafață de 855,90 mp și dotarea/ echiparea structurii cu 371 echipamente, utilaje și dotări medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. În anul 2019, pe lângă documentele întocmite de beneficiar în vederea semnării Contractului de finanțare și a anexelor aferente acestuia, au mai fost realizate o serie de documente specifice, rapoarte și vizite în teren pentru verificarea progresului proiectului, identificarea problemelor de implementare și stabilirea de măsuri corespunzătoare.

2.Proiectul „Extindere, modernizare și dotare în vederea relocării ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgențe Alba Iulia”. Este finanțat prin POR 2014-2020 și în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și are ca obiectiv să asigure condiții optime pentru dezvoltarea serviciilor oferite de Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Se vor realiza lucrări de construcții-montaj, inclusiv finisaje și modificarea tuturor instalațiilor existente în cadrul actualului corp de clădire în care a funcționat cândva fosta Policlinică albaiuliană și se vor achiziționa peste 560 de elemente de echipament și aparatură medicală. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 10.700.749,99 lei, din care contribuția proprie a Consiliului Județean Alba este de 214.015,00 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Durata estimată de implementare este de aproape trei ani, până la sfârșitul lunii iulie 2022. În anul 2019, pe lângă documentele întocmite de beneficiar în vederea semnării Contractului de finanțare și a anexelor aferente acestuia, au fost realizate numeroase alte documente specifice și rapoarte.

3.Reabilitarea energetică a Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud. Proiectul este finanțat prin POR 2014 – 2020 și are ca beneficiari Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud în parteneriat cu Consiliul Județean Alba. Perioada de implementare a proiectului este de 55 luni, între data de 01.09.2016 și data de 31.03.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.726.568,46 lei, din care AM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă de 5.390.096,73 lei, contribuția proprie a Consiliului Județean Alba este de 110.001,97 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. În cardul procesului de implementare, în cursul anului 2019 Comitetul de Coordonare și Monitorizare a efectuat două vizite de monitorizare la fața locului, în scopul monitorizării aspectelor privind progresul proiectului.

4.Reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Proiectul este finanțat prin POR 2014 – 2020 și are ca beneficiari Spitalul Județean Alba Iulia în parteneriat cu Consiliul Județean Alba. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 15.350.482,84 lei, din care Consiliul Județean Alba va asigura suma de 281.641,12 lei , reprezentând contribuția de 2% la total cheltuieli eligibile, respectiv suma de 1.268.426,73 lei, reprezentând cofinanțarea la total cheltuieli neeligibile. Perioada de implementare a proiectului este de 76 luni, respectiv între data de 18 noiembrie 2014 și 28 februarie 2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. În vederea realizării unei implementări optime, în cursul lunii ianuarie 2019, au fost emise documentele privind nominalizarea membrilor în Comitetul de coordonare și monitorizare, organizat la nivelul parteneriatului. În cardul procesului de implementare, comitetul de coordonare și monitorizare, asigură monitorizarea activității de management și a aspectelor privind progresul proiectului.

5.”Creșterea eficienței energetice în clădirea Spitalului Orășenesc Ocna Mureș”. Proiectul este finanțat prin POR 2014 – 2020 și este implementat, în parteneriat de Orașul Ocna Mureș, Unitatea MedicoSocială Ocna Mureș, CJ Alba și Spitalul Județean din Alba Iulia. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.937.561,88 lei, din care Consiliul Județean Alba va asigura suma de 261.695,36 lei, reprezentând, cofinanțarea cheltuielilor totale ale proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 77 luni, respectiv între data de 07 decembrie 2016 și 30 aprilie 2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

6.Proiectul Reabilitare și modernizare clădire spital oraș Zlatna. Proiectul este finanțat prin POR 2014 – 2020 și este implementat, în parteneriat de Orașul Zlatna și CJ Alba. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.734.742,74 lei, din care Consiliul Județean Alba va asigura suma de 1.410.980,33 lei, reprezentând cofinanțarea cheltuielilor neeligibile, în cotă de 24,60% din valoarea totală a proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 53 luni, respectiv între data de 01 aprilie 2017 și 31 august 2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. La sfârșitul lunii ianuarie 2019, a fost semnat Contractul de finanțare între solicitant și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management.

7.Reabilitarea și refuncționalizarea Sălii Unirii. În anul 2019 au fost decontate lucrări în valoare de 4.047.090,21 lei, fiind executate următoarele categorii de lucrări:

 • refacerea instalațiilor electrice, paratrăsnet, sanitare, termice, de climatizare și ventilație, de semnalizare și detecție a incendiilor;
 • procurare utilaje și echipamente tehnice funcționale și montarea acestora;
 • executarea drenului perimetral clădirii;
 • refacerea/înlocuirea pardoselilor teraselor, parapetelor și treptelor la cele două accese ale Sălii;
 • refacerea celor două accese la corpurile laterale;
 • finisaje interioare la pereți, la toate nivelurile: subsol, parter, etaj și mansardă;
 • montarea pardoselilor de parchet și tarket în birouri și laboratoare;
 • refacere rețea exterioară de apă, canal și canal termic.

Execuția lucrărilor a fost finalizată la data de 31 iulie 2019, valoarea finală a lucrărilor fiind de 8.257.853,81 lei cu TVA.

8.Refuncționalizarea clădirii fostului Centru Militar pentru sediul Consiliul Județean Alba a continuat și în anul 2019, la acest obiectiv de investiții fiind executate următoarele tipuri de 29 lucrări: finalizarea desfacerilor, decapărilor, desfacerea învelitorii și șarpantei, turnarea plăcii din beton armat peste etaj, executarea șarpantei și învelitorii în procent de 95%. De asemenea, au început lucrările la instalațiile electrice. În anul 2019 au fost decontate la acest obiectiv lucrări și servicii în valoare de 4.598.153 lei, din care lucrări în valoare de 4.581.348, 36 lei și servicii de dirigenție de șantier în valoare de 16.805,13 lei.

9.Amenajarea bazei de tratament și agrement din Ocna Mureș este un obiectiv de investiții prin care se dorește reînvierea tradiției turismului balnear în această zonă a județului. Proiectul, demarat în anul 2017, continuă, în 2019 fiind executate lucrări de suprastructură și acoperiș Clădire S+P+1, lucrări de infrastructură la Hală și Bazin acoperit, precum și lucrări de canalizare menajeră. Consiliul Județean a decontat lucrări și servicii în valoare de 9.313.491,74 lei cu TVA inclus.

10.În cazul Sălii Polivalente de la Blaj, în februarie 2019 a demarat execuția lucrărilor la acest obiectiv. S-au executat lucrări de foraje pentru determinarea gradului de stabilitate a terenului, terasamente și fundații, Consiliul Județean Alba decontând lucrări și servicii aferente acestui obiectiv în valoare de 5.493.552,45 lei cu TVA.