Municipiul Aiud: cel mai important lucru, în administrație, este să vrei să faci lucruri cu adevărat importante pentru comunitate

Încă de la preluarea mandatului, în anul 2016, echipa liberală de la conducerea administrativă a municipiului Aiud – doamna Oana Badea – Primar, domnul Liviu Florea – Administrator public și echipa de consilieri locali și-au stabilit ca prioritate zero reabilitarea și modernizarea municipiului Aiud. Astfel, au inițiat proiecte de reabilitare și de investiții care, acum, sunt în fază de execuție, unele finalizate deja. Toate aceste lucrări au scopul de a aduce Aiudul la zi, un oraș care a fost neglijat nepermis de mult.

O parte dintre acestea sunt redate mai jos:

I. Proiecte infrastructură

1.Prin intermediul contractelor de reparații s-au realizat mai multe lucrări publice:

 • Modernizarea străzii Axente Sever (cartier Micro), sens în care au fost reabilitate trotuarele, accesele la blocuri, calea rulantă pentru autoturisme, spațiul de joacă pentru copii, au fost modernizate și înființate noi parcări pentru autoturisme, au fost create spații pentru petrecerea timpului liber, zone verzi – toate acestea într-un cartier care nu a mai fost reabilitate de peste 40 de ani;
 • Reabilitarea străzii Eroilor – accesul către cimitirul Ortodox, niciodată nu a fost reabilitat; strada Băilor;
 • Intervenții de urgență pe străzile: Ecaterina Varga, Morii, Transilvaniei, Avram Iancu;
 • Reabilitarea trotuarului din zona Cetății municipiului Aiud, implementarea sistemului de scurgerea a apelor pluviale prin introducerea de rigole tip scafă, lărgirea părții carosabile în anumite zone și ridicarea bordurilor pentru a îngrădi accesul autoturismelor pe trotuare;
 • Reabilitare strada Băilor,
 • Reabilitarea Parcului Municipal (parțial).

2. Reabilitarea străzilor Șt. O. Iosif – Teilor – Horea a reprezentat o altă prioritate pentru administrația locală. Aceste străzi nu au mai beneficiat de intervenții de reabilitare de zeci de ani. Cu ocazia acestei intervenții, au fost reabilitate trotuarele, accesele la blocuri și la casele riveranilor, au fost construite noi parcări pentru autoturisme;

3. De asemenea, continuă lucrările de modernizare a cartierului Gheorghe Doja, cu toate străzile componente, unde s-a schimbat rețeaua de alimentare cu apă, s-a înlocuit conducta de gaz și se lucrează la infrastructura rutieră, pietonală și accese.

4. O altă stradă care a intrat în reabilitare este strada Ostașilor, care, de asemenea, nu a mai fost reabilitată niciodată, fiind drum pietruit. Cu ocazia acestei intervenții, au fost reabilitate trotuarele, accesele la casele riveranilor. Contractul se va finaliza în anul 2020.

5. Printr-un contract de investiții, care are termen de finalizare anul 2019 au fost executate lucrări și asupra străzii Meseriașilor, urmând a intra în reabilitare și străzile Strâmtă și Muzicanților.

Oana Badea

6. Intervenții au mai fost realizate pe strada Simion Bărnuțiu, unde s-a reabilitat partea carosabilă, trotuarele și accesele la locuințele riveranilor.

7. Modernizarea Aiudului continuă cu platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor, prima platformă de acest fel fiind dată în folosință deja. Avem în plan construirea a altor două platforme de acest tip.

8. Pentru fluidizarea traficului rutier în municipiul Aiud, au fost montate trei semafoare, care au rezolvat problema ambuteiajelor rutiere în municipiul Aiud.

9. În acest moment este în curs de implementare Sistemul de monitorizare video în municipiul Aiud, sistem care are în vedere crearea unui mediu sigur pentru cetățenii municipiului Aiud, prin preîntâmpinarea producerii unor fapte antisociale.

10. Este în curs de edificare Adăpostul pentru câini. O problemă cu care municipalitatea se confruntă este cea legată de câinii fără stăpân. După edificarea acestui adăpost, municipalitatea intenționează concesionarea serviciului de ecarisaj.

II. Proiecte sociale și administrative

Viziunea liberala pentru dezvoltarea Municipiului Aiud nu este doar una pe termen scurt. Ne dorim mult mai mult decât reabilitarea infrastructurii. De aceea, echipa ce se află la conducerea municipiului au depus o serie de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, dintre care au fost contractat următoarele:

 • proiectul depus în parteneriat cu Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România, proiectul ”Respect pentru bunicii comunității aiudene”, care are în vedere abordarea integrată a trei servicii dedicate persoanelor vârstnice: centru de zi pentru persoane vârstnice, cantină socială și îngrijire bătrâni la domiciliu. Prin intermediul proiectului, se va reabilita clădirea fostei grădinițe de pe strada Simion Bărnuțiu, clădire aflată în stare avansată de degradare;
 • proiectul Eco agrement Aiud – zone de agrement avram Iancu și Ecaterina Varga, care are în vedere reconversia unor zone degradate și părăsite în zone verzi, zone de promenadă;
 • Pentru dezvoltarea capacității administrative, Municipiul Aiud a depus și implementează trei proiecte: Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni, Performanță și eficiență în administrație prin implementarea unui management competitiv și Integritatea – condiție esențială pentru o administrație eficientă. Aceste proiecte au în vedere introducerea unor standarde de eficiență, recertificarea ISO și precum creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților la corupție în cadrul UAT Primăria municipiului Aiud, prin dezvoltarea și aplicarea unui mecanism eficient de prevenire a corupției.
III. Proiecte viitoare

Se află în evaluare următoarele proiecte:

 • Pe partea de mobilitate urbană, Municipiul Aiud a depus spre finanțare un proiect de 10 milioane de euro, prin care se dorește achiziționarea a 16 autobuze electrice, construirea a trei trasee de piste pentru biciclete, a unui depou modern, a unui sistem de e-tiketing bine integrat, dar și realizarea unui sistem de management al flotei de autobuze. De asemenea, se intenționează crearea unui punct de bike-sharing și a unor stații de încărcare pentru autoturisme electrice, dar și intervenții asupra infrastructurii rutiere și pietonale. Proiectul este necesar pentru comunitate, întrucât zona municipiului se confruntă cu un nivel de poluare crescut din cauza traficului, cu un sistem de transport public realizat cu mijloace de transport învechite și generatoare de emisii de CO2, precum și cu lipsa infrastructurii necesare deplasării populației cu mijloace nemotorizate.
 • Un alt proiect vizează reabilitarea și dotarea Colegiului Tehnic din localitate. Proiectul, în valoare de aproape 16 milioane lei, propune lucrări de reabilitate, extindere și dotare a sălilor de clasă, laboratorului de tehnologia informațiilor și comunicațiilor, atelierelor și infrastructurii de utilități. Colegiul Tehnic Aiud este cea mai mare unitate de învățământ tehnic din aria urbană funcțională a municipiului și din nord-estul județului Alba, incluzând și zonele rurale și are în prezent peste 850 de participanți în procesul de învățământ.
 • Pentru învățământul preșcolar, Municipiul Aiud a depus proiectul Reabilitare și extindere prin mansardare a Grădiniței cu program prelungit nr. 2 Aiud, care are în vederea crearea de 4 noi grupe, cu infrastructura necesară, pentru a găzdui copii preșcolari.
 • Proiect privind eficientizarea iluminatului public – Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public în municipiul Aiud, prin care va fi extins iluminatul public pe 15 străzi, după cum urmează: Abrudului, Cetății, Livezii – pe două tronsoane, Izvorului, Țiglăriei, Ostașilor – străzi adiacente, Spitalului, Herja, Gheorghe Doja, Păltiniș, Hotar, Liliacului, Tudor Vladimirescu – drum vicinal și stradă. Lungimea totală a rețelei de iluminat public vizată a fi reabilitată prin proiect este de aproximativ 65 de km și se extinde cu încă 7,6 km. Vor fi în plus 230 de stâlpi de iluminat public, 2.116 corpuri de iluminat urmând a funcționa pe LED, în loc de 1703 corpuri de iluminat pe sistem clasic în prezent, iar costurile cu energia electrică vor fi reduse cu 58%. De asemenea, 22 de treceri de pietoni vor fi echipate cu sistem inteligent de iluminare, pe următoarele străzi: Ion Creangă, B-dul Transilvaniei, Cuza Vodă, Tudor Vladimirescu, Ecaterina Varga, Stadionului și Morii, unde se vor monta 44 de aparate fotovoltaice. Întreaga rețea de iluminat public va fi echipată cu un sistem performant de telegestiune. Acesta este un sistem avansat, capabil să controleze, să monitorizeze, să măsoare, să optimizeze costurile şi să gestioneze funcţionarea în parametrii optimi a reţelei de iluminat public.
 • Reabilitarea Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud, care va fi adus la standarde optime de funcționare.
IV. Proiecte în parteneriat cu Consiliul Județean Alba

Administrația Municipiului Aiud are un parteneriat puternic cu administrația liberală de la nivelul județului Alba. Astfel, dorim să amintim următoarele proiecte care au un impact major asupra Municipiului Aiud:

Proiectul de modernizare a drumului județean DJ 107Z: Ciumbrud (DJ107E) – Păgida –Gâmbaș – Aiud(DN1). Acesta va fi modernizat pe porțiunea Păgida –Gâmbaș, urmând ca podul de peste râul Mureș să fie modernizat printr-un proiect ulterior. Proiectul este început, termenul de finalizare a lucrărilor fiind data de 30 octombrie 2018, urmând ca din noiembrie locuitorii satului Păgida să fie legați de DN1 și de Municipiul Aiud printr-un covor asfaltic.

Modernizarea DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeţ – Brădeşti — Geogel — Măcăreşti – Bîrleşti Cătun — Cojocani — Valea Barnii — Bîrleşti — Mogoş – Valea Albă — Ciuculeşti — Bucium — Izbita — Coleşeni — Bucium Sat — DN 74 (Cerbu), proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, a cărui valoarea totală este de peste 44 milioane euro, face mai simplă legătura dintre Aiud și zona munților Apuseni. Această investiție este complementară cu proiectul de modernizare a DJ 107M Aiud-Buru, finanțat prin fonduri europene nerambursabile în perioada de programare 2007-2013.

Proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, va include și extinderea rețelelor de apă și canalizare din Aiud, Aiudul de Sus, Ciumbrud și Sâncrai.

V. Proiecte infrastructură 2019

Prin intermediul fondurilor disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, a fost modernizat accesul în Parcul Municipal Aiud dinspre strada Transilvaniei, inclusiv Aleea Pinilor până la strada Gheorghe Doja. Niciodată acest acces nu a fost reabilitat, care înainte era un drum de pământ. De asemenea, s-a intervenit și la trotuarul de intrare, care a fost prevăzut și cu acces pentru persoanele cu dizabilități, a fost reabilitate accesul superior pentru pietoni, s-a construit o balustradă pentru siguranța pietonilor. Lucrările efective vor fi finalizate în prima parte a anului 2019.

În perioada următoare, vor începe următoarele lucrări, pentru care a fost semnate contractele de finanțare:

 • Alimentare cu apă potabilă localitatea Măgina;
 • Reabilitare sistem rutier şi reţele de utilităţi str. Iazului şi Grădinii din municipiul Aiud;
 • Reabilitare Pod peste Valea Aiudului – str. Stadionului municipiul Aiud jud. Alba;
 • Modernizare sistem rutier pe străzile Stadionului, Morii și Transilvaniei din Municipiul Aiud, județul Alba.

O altă realizare importantă a administrației locale din Aiud a fost achiziționarea Sistemului Computer Tomograf pentru dotarea Spitalului Municipal din Aiud, care va fi plătit integral până la sfârșitul acestui an. Acesta a fost finanțat din surse proprii, de la bugetul local și din donații primite.

VI. Evenimente

Conducerea Municipiului Aiud se preocupă și de organizarea unor evenimente devenite deja tradiționale pentru comunitate, dintre care pot fi amintite:

 • Zilei Rozelor – eveniment anual, organizat la Ciumbrud, care celebrează trandafirul, dar şi cei care îl produc de atâtea generaţii cu multă dragoste şi mai ales pricepere.
 • Festivalul Internațional de Folclor – dedicat folclorului național și internațional, care adună ansambluri folclorice din întreaga lume.
 • Simpozionul Internațional de Sculptură în Marmură – adună sculptori de renume internațional, care execută lucrări în blocuri de marmură de aproximativ, care rămân ulterior în patrimoniul Municipiului.

„Aiudul frumos există! Cel mai important lucru, în administrație, este să vrei să faci lucruri cu adevărat importante pentru comunitate. Am demonstrat, prin tot ceea ce am făcut până acum, că am reușit să strângem aiudeni în jurul aceluiași obiectiv: dezvoltarea comunității. Iar aceasta este starea de spirit care trebuie păstrată la Aiud.

Aiudenii dovedesc, în fiecare zi, că sunt parte din echipa care aduce comunității dezvoltarea de care are nevoie.  Împreună construim viitorul comunității noastre și avem datoria să ducem Aiudul mai departe.” Oana Badea – Primarul Municipiului Aiud și Liviu Florea – Administrator public.

Aptitudini

, , ,

Postat pe

20 noiembrie 2018