Pentru Traian Pandor, primarul oraşului Baia de Arieş, proiectele de investiţii care să ducă la creşterea calităţii vieţii locuitorilor oraşului, dar şi a localităţilor componente (Brăzeşti, Cioara de Sus, Muncelu, Sartăş şi Simuleşti), au fost o prioritate.

Dragi concetăţeni, doresc să vă mulţumesc pentru încrederea acordată în cele două mandate şi mă simt obligat să vă prezint principalele realizări din localitatea noastră. –Traian Pandor, primarul Oraşului Baia de Arieş.

Spaţiile de învăţământ, cele sportive şi recreative, au beneficiat de o serie de investiţii care să ducă la creşterea actului educaţional. Astfel, şcoala cu clasele I-VIII Baia de Arieş a beneficiat de lucrări de înlocuire învelitoare acoperiş, iar pentru liceul „dr. Lazăr Chirilă” s-a depus un proiect, care beneficiază de finanţare, pentru eficientizare energetică a liceului. Pentru centrul cultural-educativ din satul Cioara de Sus s-au realizat lucrări de reabilitare. Elevii din satele aparţinătoare şi cei care se află mai departe de şcoală beneficiază de un microbuz de transport persoane cu 19+1+1 locuri, pentru a nu mai fi nevoiţi să străbată kilometrii pe jos. În oraş s-a construit un teren sintetic sportiv multifuncţional, s-a obţinut finanţare pentru modernizarea bazei sportive şi s-au realizat lucrări de hidroizolaţie la sala de sport. Nici ştrandul din localitate nu a fost neglijat, fiind dotat cu un sistem de încălzire a apei, iar zona de şezlonguri a fost modernizată prin pavare.

Infrastructura din oraşul Baia de Arieş reprezintă, de asemenea, un punct important pe agenda de investiţii. Oraşul a beneficiat de amenajare parcări, reabilitare drumuri publice, modernizare iluminat public şi lucrări pentru extinderea sistemelor de apă:

 • Modernizare strada Ţarinei – Baia de Arieş;
 • Reamenajare scuaruri şi înfiinţare de noi zone în oraşul Baia de Arieş, respectiv ,,Amenajare scuar (parc) Coloana Infinitului”;
 • Amenajare parcări publice şi trotuare în oraşul Baia de Arieş, respectiv: ,,Parcare cu dale în zona blocurilor 44 şi 24B, str. Moţilor” şi ,,Trotuar cu dale în zona bloc 44, str. Moţilor”
 • Reabilitare dispensar medical atât exterior cât şi interior, spaţiul din împrejur şi amenajare rampă pentru persoane cu dizabilităţi;
 • Modernizare iluminat public în oraşul Baia de Arieş în vederea eficientizării – etapa I şi II;
 • Modernizare strada Brazilor, oraş Baia de Arieş –Tronson 1;
 • Modernizare străzi în oraşul Baia de Arieş: str. 8 Martie şi Merilor;
 • Reamenajare scuaruri si înfiinţarea de noi zone verzi în oraşul Baia de Arieş – Amenajare Parcul Eroilor;
 • Proiectare ”Reabilitare Remiză P.S.I – Sediu formaţie de lucru I.S.U”;
 • Continuare realizare PUG la nivelul UAT;
 • Programului naţional de cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică –sector 3;
 • Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 5, 9, 11, 26, 27, 28, 33, 36;
 • Acces carosabil bl.60b, strada 22 Decembrie, Baia de Arieş;
 • Amenajare parcări publice şi trotuare în oraşul Baia de Arieş;
 • Reabilitare şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în oraşul Baia de Arieş, în parteneriat cu APA CTTA Alba.

Citiți și: Proiectele administrației liberale la nivelul județului Alba

Ambiţios şi serios, primarul Traian Pandor s-a preocupat însă şi de necesităţile fiecărui sat în parte, modernizând drumuri locale, reparând poduri şi podeţe, astfel încât să le asigure concetăţenilor săi un acces facil către locuinţe şi o bună conectivitate la drumurile publice care fac legătura cu restul judeţului:

 • Modernizare DC 1 Baia de Arieş – Cioara de Sus de la km. 0+200 –km 2+717;
 • Modernizare drum forestier Valea Hătmăneasa, de la km 0+000 la km 1+330;
 • Modernizare drum forestier Valea Hătmăneasa, de la km 1+330.0 la km 4+830.0, – tronson IA;
 • Modernizare drum vicinal nr. 2 – Sartăş – ramurile A, B şi D;
 • Proiectare modernizare drum vicinal nr. 4, sat Brăzeşti;
 • Ansamblu odihnă lângă DN75, sat Brăzeşti;
 • Reparaţii pod Muncelu;
 • Modernizare drum forestier Valea Hătmăneasa, de la km 1+330.0 la km 4+830.0 – tronson IB;
 • Reabilitare centru cultural educativ — (fosta scoală) Brăzeşti;
 • Înscrierea proprietăţii în Cartea Funciara a Păşunii împădurite din Muntele Mare;
 • Amenajament silvic şi pastoral;
 • Lucrări de reparaţii şi întreţinere drum comunal DC 1A Muncelu-Valea Şeşii;

Gospodar serios şi cu putere de muncă, Traian Pandor mai are proiecte importante pregătite şi pentru viitorul mandat, sau aflate deja în derulare. Strategia de dezvoltare a oraşului Baia de Arieş vizează terminarea proiectelor de investiţii de la liceul „dr. Lazăr Chirilă”, la baza sportivă şi construirea unui campus pentru elevii din Baia de Arieş şi satele limitrofe prin Compania Naţională de Investiţii. Străzile care au beneficiat de lucrări de apă şi canalizare, vor fi modernizate după finalizarea acestor lucrări. De asemenea, şi alte zone din Baia de Arieş vor beneficia de lucrări pentru reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată. Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în Oraşul Baia de Arieş va fi implementat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Pentru a putea fi executate în regim propriu, întreţinerea drumurilor vicinale şi de exploataţie din localitate, drumuri pe care le folosesc fermierii în principal se va achiziţiona un buldozer. Nici mediul privat nu va fi neglijat, beneficiind de tot sprijinul administraţiei liberale.

Vă mulţumesc pentru încrederea şi sprijinul acordat, parteneriatul cu dumneavoastră fiind principala mea preocupare. Pentru a continua dezvoltarea oraşului, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean Alba, domnul Ion Dumitrel, vă cerem sprijinul dumneavoastră şi la următoarele alegeri!

Cu deosebit respect, TRAIAN PANDOR, primarul oraşului Baia de Arieş.

Mai multe informații și pe Facebook