Daia Română, comună condusă din anul 2008 de către primarul Visarion Hăprian, este printre puţinele localităţi rurale care pot concura cu orice oraş, din punct de vedere al infrastructurii. La această oră, toate gospodăriile şi locurile virane sunt racordate la reţeaua de apă şi canalizare, iar prin finalizarea proiectului de reabilitare a reţelei de străzi, toate drumurile din localitate sunt asfaltate.

În mandatul 2016-2020 a continuat procesul de modernizare, comuna beneficiind de finanţări diverse pentru dezvoltare. Astfel, prin fonduri de la Uniunea Europeană a fost modernizat şi dotat Căminul Cultural şi a fost modernizată reţeaua de străzi, toate drumurilile fiind asfaltate (39 de străzi – 17 km), nemaiexistând un metru de drum local fără asfalt.

Citiți și: Proiectele administrației liberale la nivelul județului Alba

Totodată, încă patru proiecte se află în diferite stadii:

  • Construire şi împrejmurie capelă mortuată – realizat 90%;
  • Consturire şi dotare grădiniţă – realizat 60%;
  • Înfiinţare parc tematic în localitate – a fost dat ordinul de începere al lucrărilor;
  • Reabilitare şi dotare Şcoală Gimnazială – se află la procedura de licitaţie.

Prin fonduri de la nivel naţional, a fost reabilitat DC 306 Ciugud – Daia Română, care reduce considerabil timpul parcurs până la Alba Iulia şi au fost realizate o staţie de pompare şi o conductă de refulare a apei uzate din comună, prin care apele menajere sunt revărsate în staţia de epurare de la Lancrăm. De asemenea, alte proiecte sunt în implementare sau evaluare:

  • Reabilitare şi dotare dispensar uman – a fost dat ordinul de începere al lucrărilor;
  • Construire şi dotare sală de sport la şcoala din localitate, cu 102 locuri în tribună – a fost dat ordinul de începere al lucrărilor;
  • Construire şi dotare centru cultural – se află la procedura de licitaţie;
  • Reabilitare şi dotare sediu primărie – aflat în evaluare.

Primăria a folosit şi fonduri locale pentru implementarea unor proiecte, fiind construit un teren sintetic şi amenajate alei pietonale. De asemenea, comuna a fost printre primele din tară care a trecut la iluminatul public exclusiv prin LED (600 de lămpi), investiţie finanţată de la bugetul local.

Tot prin fonduri proprii, se lucrează la amenajarea unor locuri de parcare în zona de agrement, se vor construi tribune la stadion (360 locuri) şi se realizează documentaţia (studiu de fezabilitate şi proiect tehnic) pentru distribuţia gazelor naturale în comună.

Sunt adeptul primarului care face administraţie, nu politică. Vreau ca prin fiecare proiect implementat să putem arăta localităţilor urbane că şi în mediul rural se poate avea confortul unui municipiu sau al unui oraş.” – Visarion Hăprian.

Mai multe informații și pe Facebook