Comuna Meteș: anul implementării proiectelor în infrastructură, sănătate și agrement

Meteș – 2019 anul implementării proiectelor în: infrastructură, sănătate, rețea de apă, iluminat public și agrement.

Dan Opruta

Meteșul este o comună administrată de o echipă tânără și tenace, de liberali, in fruntea căreia se află primar Opruța Dan Cosmin, secondat de viceprimar Sănzăiană Daniel. Pentru aceasta echipă, expresia “când te pui in slujba comunității” nu a fost niciodată o întrebare ci un răspuns, iar acest răspuns se fundamentează și susține prin proiectele acestor oameni, pentru dezvoltarea comunei Meteș, și pe cale de consecință asigurarea unor condiții de trai mai bune pentru cetățentii urbei. Comuna Meteș parcurge un amplu proces de transformare, proces ce va continua și în perioada următoare, obiectivele, prioritățile și proiectele viitoare urmărind diversificarea domeniilor de acțiune, dezvoltare teritorială, echilibrată și creșterea atractivități comunei.

Astfel, anul 2018 a adus activitate intensă la nivelul administrației prin demararea proiectului – introducerea rețelei de apă pe o distanță de 10 km, inființarea unui Centru Social, fără competenta rezidențială, modernizarea unor drumuri comunale și de asemenea un proiect care a fost cîștigat pentru tinerii din comună pe partea culturala.

Anul 2019 va aduce, prin mai multe proiecte depuse in zona de sănătate: medic in 3 sate (Presaca Ampoiului, Poiana Ampoiului și Ampoița), dotarea și extinderea unui punct sanitar- cabinet medical în regim ambulatoriu în Presaca Ampoiului. Modernizarea rețelei de iluminat public în toate cele 7 sate ale comunei, finalizarea introducerii rețelei de apă in localitatea Ampoița pe o distanță de 10 km și demararea unui alt proiect de introducere a rețelei de apă în localitatea Meteș, finalizare lucrări de infrastructura pe o distanță de aproape 5 km, proiecte care se află în faza de licitație și contractare. De asemenea, în acest an avem și alte obiective de investiții: amenajare zona de agrement in localitatea Ampoița, elaborarea unei strategii in domeniul turismului.

Sunt convins, că alături de locuitorii comunei, de autoritățile abilitate, de partenerii noștri, comuna noastră va cunoaște o dezvoltare durabilă și o creștere a gradului de civilizație, intr-un cadru optim, european in care toți locuitorii comunei să beneficieze de un confort corespunzător, de bunăstare și șanse egale de a-și urma visele. Viziunea mea pentru comuna Meteș, se bazeaza pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă și rațională a resurselor, pe transparența in luarea deciziilor, pe respect și empatie pentru fiecare cetățean. – Opruța Dan Cosmin, primarul comunei Meteș.

Aptitudini

, , , , ,

Postat pe

21 februarie 2019