Orașul Baia de Arieș: accesăm fonduri pentru îmbunătățirea infrastructurii

Pe parcursul anului 2018, administrația liberală din orașul Baia de Arieș a dezvoltat proiecte de investiții care să ducă la creșterea calității vieții locuitorilor orașului, dar și a localităților componente: Brăzești, Cioara de Sus, Muncelu, Sartăș și Simulești.

Traian Pandor

Anul 2018 a reprezentat pentru administrație un an al continuării proiectelor începute în anul precedent, dar și un an cu noi proiecte și noi provocări. Investițiile pe care le vom derula anul acesta sunt menite să îmbunătățească calitatea actului de învățământ, calitatea vieții într-un oraș de munte și să aducă un plus de valoare cetățenilor acestuia.

Astfel, prin fonduri guvernamentale, disponibile în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Locală, se vor moderniza 1,5 km de drumuri interioare (un tronson din strada Brazilor). Pentru acest proiect, lucrările vor fi reluate odată ce condițiile meteo vor permite efectuarea de lucrări.

Orașul Baia de Arieș este parte a Grupului de Acțiune Locală „Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare”, beneficiind de finanțare europeană nerambursabilă pentru amenajarea tribunei și a împrejurimilor la baza sportivă din localitate. Proiectul se află în faza de licitație, lucrările efective urmând a începe după desemnarea unui câștigător.

Un proiect de o importanță deosebită pentru comunitate este cel de eficientizare energeticăLiceului „Dr. Lazăr Chirilă”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, prin proiect propunându-se lucrări de reabilitare termică şi modernizare a rețelelor de utilităţi. Se vor executa lucrări de reabilitare a acoperișului terasă peste cel de-al doilea etaj, izolare termică a fațadei, respectiv a pereților exteriori, a soclului, atât pentru partea vitrată, dar şi pentru cea opacă, precum şi de izolare termică a planșeului peste ultimul nivel încălzit. Totodată, va fi reabilitat complet sistemul de încălzire, cu înlocuirea tuturor elementelor şi fitingurilor cu altele moderne, dar şi instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei, respectiv a unor panouri solare fotovoltaice, concomitent cu înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientă energetică ridicată şi durată mare de viață. Contractul de finanțare a fost semnat în luna decembrie 2018, iar lucrările se vor finaliza în vara anului 2020. Astfel, elevii din Baia de Arieș şi zonele învecinate, dar şi profesorii de la acest liceu, în număr de peste 610 persoane, vor avea condiții mult mai bune de studiu în urma implementării proiectului.

Tot pe partea educațională, prin fonduri de la bugetul local a fost achiziționat un microbuz nou de 21 de locuri, care va facilita deplasarea elevilor din localitate spre școli. Microbuzul va fi livrat comunității în 2-3 săptămâni.

De asemenea, în anul 2019 se dorește începerea lucrărilor de transformare a unei clădiri din oraș în internat pentru elevi, cu scopul de a îmbunătăți procesul educațional și a facilita accesul la educație a copiilor din zonele mai greu accesibile, care, de multe ori, nu puteau ajunge la cursuri din cauza unor condiții nefavorabile. Prin această investiție se dorește asigurarea unor condiții prielnice pentru desfășurarea procesului educațional în zona de nord-est a Apusenilor.

Baia de Arieș este un fost oraș minier şi monoindustrial, care îşi revine încet, dar sigur, pe calea prosperității, înscriindu-se pe drumul dezvoltării la nivelul Tarii Moților. Prin aceste proiecte, transmitem un semnal bun către cetățenii orașului, pentru că accesăm fonduri europene și naționale nerambursabile, pentru îmbunătățirea infrastructurii, eficientizarea consumurilor de energie, ducând astfel la reducerea costurilor publice. – Traian Pandor

Aptitudini

, , , ,

Postat pe

17 ianuarie 2019